شتابدهی
۱۶
مهر

گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت خودرو

مرکز نوآوری آمپر در گردهمایی فناورانه صنایع شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های صنعت خودرو که در تاریخ 15 تا 17 مهرماه سال 1398 برگزار شد، حضور پیدا...

ادامه مطلب