تفاهم نامه همکاری در زمینه های پژوهشی بین دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و مرکز نوآوری آمپر
۲۷
خرداد

تفاهم نامه همکاری در زمینه های پژوهشی بین دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و مرکز نوآوری آمپر

در راستای تعامل و همکاری صنعت و دانشگاه، تفاهم نامه همکاری در زمینه های پژوهشی بین دانشکده مکانیک دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه ایران و یکی از دانشگاه های مطرح در سطح بین المللی و مرکز نوآوری آمپر منعقد گردید.براساس این تفاهم نامه، پروژه های مشترک پژوهشی در حوزه ی صنعت خودرو و به ویژه حوزه های سیستم سوخت رسانی و ذخیره سازی انرژی، مدیریت گرمایی، سیستم کنترل آلایندگی، کاهش وزن، سیستم هوارسانی و … انجام خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری در زمینه های پژوهشی بین دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و مرکز نوآوری آمپر