توسعه همکاری‌‌های مرکز نوآوری آمپر با دانشگاه‌ها و موسسات علمی
۲۳
مرداد

توسعه همکاری‌‌های مرکز نوآوری آمپر با دانشگاه‌ها و موسسات علمی

در راستای آشنایی بیش‌تر دانشگاه­ ها با توانمندی­ های فنی و نیازمندی­ های هلدینگ رایزکو و مرکز نوآوری آمپر، وبینار معرفی مرکز نوآوری آمپر با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان برگزار شد. در این وبینار ضمن معرفی هلدینگ رایزکو، زمینه­ های فعالیت مرکز نوآوری آمپر برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه سمنان تشریح گردید.

در پایان نیز زمینه­ های مشترک همکاری مرکز نوآوری آمپر و دانشگاه سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماه گذشته تفاهم­ نامه همکاری بین دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان و مرکز نوآوری آمپر منعقد شده بود.

توسعه همکاری‌‌های مرکز نوآوری آمپر با دانشگاه‌ها و موسسات علمی