۲۰
آذر

خودروهای هیدروژنی، آینده حمل و نقل با آلودگی صفر

 

 

مرکز نوآوری آمپر با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک یک دورهمی در خصوص خودروهای هیدروژنی برگزار میکند.

دوستانی که قصد شرکت در این دورهمی را دارند از طریق لینک زیر و به عنوان مهمان وارد شوید:

https://vc10.semnan.ac.ir/mechanic

مدعوین صنعتی و دانشگاهی: