Amper-Battery
۲۵
خرداد

زمینه توسعه در مواد باتری‌های لیتیوم-یون

امروزه باتری‌های لیتیوم-یون مهمترین جز خودروهای الکتریکی هستند که تامین انرژی این خودروها را بر عهده دارند. به همین دلیل بهبود عملکرد این باتری‌ها بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهمترین روش‌های بهبود عملکرد باتری‌های لیتیوم-یون در سطح مواد در شکل آمده است.