۰۵
اردیبهشت

فراخوان جذب ایده و استارت‌آپ

مرکز نوآوری آمپر از ایده‌هایی که توانایی تبدیل شدن به یک استارت‌آپ را دارند، برای پذیرش در دوره پیش‌شتابدهی دعوت می‌نماید.