مرکز نوآوری آمپر- ایده پیشگیری از کرونا
۰۴
تیر

فراخوان جذب ایده

ورود کرونا به ایران، دوران سخت و بحرانی در کشور ایجاد کرده و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی از خود برجای گذاشته است. ضمن اینکه کسب و کارهای زیادی دچار بحران و چالش شده­اند و صاحبان ایده، استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپای تازه نفسی به اکوسیستم آمده­اند.

در این راستا مرکز نوآوری آمپر از کلیه ایده­پردازان و نوآوران در زمینه مبارزه با کرونا ، دعوت می­کند تا ایده یا طرح نوآورانه، خلاقانه و فناورانه خود را در این زمینه با ما در میان بگذارند. ایده­های مرتبط با این حوزه با توجه به شرایط کنونی کشور در اولویت قرار دارند. ایده پردازان و نوآوران می­توانند از طریق قسمت همکاری با ما و تکمیل فرم آنلاین ثبت اطلاعات در سایت، ایده خود را ثبت کنند. شما می­توانید شواهد و مدارک و یا هر اطلاعات دیگری که فکر می کنید ما را در روند بررسی طرحتان یاری می کند را از طریق ایمیل Info@amperinovation.com مرکز نوآوری آمپر به دست ما برسانید.