برگزاری جام جهانی استارتاپی کلین شیت در مرکز نوآوری آمپر
۰۸
شهریور

برگزاری جام جهانی استارتاپی کلین شیت در مرکز نوآوری آمپر

رویداد جام جهانی استارتاپی کلین‌شیت توسط نوین آمپر، در حالی که تنها چند ماه به برگزاری جام جهانی قطر باقی مانده، از روز دوم تا چهارم شهریور ماه  با...

ادامه مطلب